NPK

Nawozy NPK są odpowiednio przygotwanymi, wieloskładnikowymi mieszaninami różnych substancji zawierającymi najbardziej podstawowe pierwiastki niezbędne do prawidłowego rozwoju i wzrostu roślin: azot (N), fosfor (P) i potas (K). Każdy z tych pierwiastków rośliny przyswajają w innej formie:
- azot - pod postacią azotanów lub soli amonowych,
- fosfor - pod postacją fosforanów,
- potas - głównie pod postacią chlorku potasu.

Skład nawozów NPK mówią liczby dodawane w nazwie w sposób n-p-k, które to liczby oznaczają procentowy udział poszczególnych składników. Ich udział podawany jest w:
- azot - w przeliczeniu na czysty pierwiastek,
- fosfor - w przeliczeniu na tlenek P2O5,
- potas - w przeliczeniu na tlenek K2O.

Oprócz wymienionych makroskładników nawozy NPK mogą zawierać także inne pierwiastki wzbogacające glebę i mające selektywny wpływ na właściwości uprawianych roślin. Zaliczamy tu m.in. wapń (Ca), magnez (Mg), siarkę (S), bor (B) i często różne dodatkowe mikroelementy.