Nawozy fosforowe

Rośliny do prawidłowego wzrostu potrzebują także fosforu, którego wystarczających ilości nie można znaleźć w nawozach naturalnych. Z tego względu nawozy fosforowe są niezwykle ważnym elementem uzupełniającym użyźnianie gleby. Fosfor jest składnikiem współtworzącym także wiele białek. Przyswajany jest w postaci rozpuszczalnych soli - fosforanów. Gwałtowny rozwój branży nawozór fosforowych nastąpił w drugiej połowie XIX wieku.

Nawozy fosforowe stanowią szeroką gamę produktów, często współtworząc także nawozy NPK. Do głównych przedstawicieli tej grupy zailczamy:
- superfosfaty: pojedyncze, podwójne i potrójne; są mieszaninami głównie fosforanów i siarczanów wapnia;
- metafosforany, złożone ze skondensowanych w potrójne lub poczwórne pierścienie anionów fosforanowych;
- polifosforany;
- dwufosfat (precypitat);
- niektóre mączki fosforowe, mączki kostne i inne.