Nawozy azotowe

Nawozy azotowe są substancjami bądź ich mieszaninami zawierającymi jeden z podstawowych dla roślin pierwiastków - azot. Jest to pierwiastek, który może być przyswajany praktycznie jedynie przez korzenie a nie tak, jak tlen z powietrza. Dlatego odpowiedni dobór tego składnika w nawozach jest niezwykle ważnym elementem w uprawach roślin.

Najbardziej popularne nawozy azotowe dzielą się na dwie grupy ze względu na umiejscowienie w nich azotu, który może być w grupie azotanowej i tworzyć saletry (azotany), bądź w grupie aminowej, tworząc nawozy amonowe.

Główne saletry to:
- wapniowa Ca(NO3)2 - norweska,
- potasowa KNO3 - indyjska,
- sodowa NaNO3 - chilijska,
- amonowa NH4NO3 - saletrzak, jednocześnie należy do nawozów amonowych, bogata w azot.

Główne nawozy amonowe, oprócz wspomnianej saletry amonowej, to:
- siarczan amonu - NH4SO4,
- chlorek amonu - NH4Cl,
- węglan amonu - NH4CO3.

Bardzo popularnym nawozem jest szeroko stosowany mocznik, który jest organicznym związkiem amidowym o dużej zawartości azotu. Ponadto nawozami azotowymi możemy także nazwać różne odpady pochodzenia zwierzęcego, odpowiednio spreparowane i sproszkowane: mączki rybne, mięsne, rogowe itp.