Inne

Wśród innych nawozór mineralnych na wyszczególnienie zasługują nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe - tlenkowe i węglanowe. Zaliczamy tu m.in. specjalną kredę nawozową.

Podczas stosowania nawozów - zarówno naturalnych jaki sztucznych - należy pamiętać przede wszystkim o odpowiednim zaplanowaniu i skalkulowaniu potrzeb pod określone rośliny uprawiane na danym typie gleby. Zbyt małe wykorzystanie nawozów nie da oczekiwanych plonów, jednakże zybt duże ich zastosowanie może przyczynić się do negatywnego wpływu na środowiku poprzez nadmierne nagromadzenie szkodliwych związków w roślinach jak i przeżyźnienia (eutrofizacji) gleb i okolicznych wód.